ĐẶT VÉ

>
ĐẶT VÉ

VÉ CUỐI TUẦN

[ THỨ BẢY – CHỦ NHẬT – NGÀY LỄ ]

+ Vé Cuối Tuần dành cho Khách hàng từ 90 cm trở lên và dưới 90cm thì miễn phí.

+ Khung giờ hoạt động từ 9g – 21g ( 6 suất: 9g – 11g, 11g – 13g, 13g – 15g, 15g – 17g, 17g – 19g, 19g – 21g)

+ Áp dụng cho thứ 7, chủ nhật đến các ngày Lễ.

+ Vé chỉ có giá trị 1 tháng từ ngày mua vé (Ngày mua vé được ghi trên vé).

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

VÉ NGÀY THƯỜNG

[ TỪ THỨ 2 – THỨ 6, KHUNG GIỜ 9G – 17G ]

+ Vé ngày thường dành cho Khách hàng từ 90 cm trở lên và dưới 90cm thì miễn phí.

+ Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 trong khung giờ 9g -17g

+ Vé chỉ có giá trị 1 tháng từ ngày mua vé (Ngày mua vé được ghi trên vé).

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

VÉ KHUNG GIỜ VÀNG

[ TỪ THỨ 2 – THỨ 6, KHUNG GIỜ VÀNG 17G – 21G ]

+ Chương trình Khung Giờ Vàng bắt đầu sử dụng từ ngày 15/11/2019.

+ Vé ngày thường dành cho Khách hàng từ 90 cm trở lên và dưới 90cm thì miễn phí.

+ Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 trong khung giờ vàng 17g – 21g (4 suất: 17g – 18g, 18g – 19g, 19g – 20g, 20g – 21g)

+ Vé chỉ có giá trị 1 tháng từ ngày mua vé (Ngày mua vé được ghi trên vé).

+ Vé không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.